نرخ لحظه ای زعفران در شهرستان تربت حیدریه

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۶:۰۵ ق.ظ

هـر یـک کـیلـوگـرمفـروش / تـومـانخـریـد / تـومـان
زعـفـران سوپر نـگـیـن
10,50,0009,500,000
زعـفـران نـگـیـن9,000,0008,100,000
زعـفـران پوشال قلمدار7,800,0007,500,000
زعـفـران پوشال معمولی7,3000,0007,000,000
زعـفـران دستـه6,900,0006,600,000
ریشه سفید650,000600,000
خرید اینترنتی زعفران درجه یک
  • خرید اینترنتی زعفران درجه یک
  • خرید اینترنتی پسته درجه یک
  • فروش غلات از مزارع سرسبز تربت حیدریه
  • فروش صنایع دستی تربت حیدریه