نرخ لحظه ای زعفران در شهرستان تربت حیدریه

۱۰ بهمن ۱۳۹۸ ۵:۲۱ ق.ظ

هـر یـک کـیلـوگـرمفـروش / تـومـانخـریـد / تـومـان
زعـفـران سوپر نـگـیـن
10,500,00010,000,000
زعـفـران نـگـیـن10,000,0009,000,000
زعـفـران پوشال قلمدار8,000,0007,600,000
زعـفـران پوشال معمولی7,5000,0007,200,000
زعـفـران دستـه6,900,0006,600,000
ریشه سفید750,000650,000
خرید اینترنتی زعفران درجه یک
  • خرید اینترنتی زعفران درجه یک
  • خرید اینترنتی پسته درجه یک
  • فروش غلات از مزارع سرسبز تربت حیدریه
  • فروش صنایع دستی تربت حیدریه